Heropening praktijk


01 mei 2020 : 12:13

Geschreven door: TvdVen


Corona Maatregelen fysio-/ Manuele therapie Ton van der Ven

Warmenhuizen, 1 mei 2020

Update heropening praktijk 

Vanaf 6 mei 2020 herstarten we onze werkzaamheden met inachtneming van de door het RIVM opgestelde regels. Voordat we u kunnen verwelkomen in de praktijk screenen we eerst op ziekteverschijnselen, om zo goed als mogelijk in aanraking met COVID-19 te voorkomen. 

Hiervoor dient u onderstaande vragen te beantwoorden: 

 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)? 
 • Heeft u dat laatste 24 uur nog last gehad van bovenstaande klachten? 
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld? 

Als u op bovenstaande vragen NEE heeft geantwoord, dan zouden wij u in de praktijk mogen ontvangen voor een behandeling. De behandeling zal dan plaatsvinden zonder persoonlijke beschermings maatregelen (PBM).

Mocht u wel JA hebben geantwoord op een van de bovenstaande vragen. Bespreek dan samen met u therapeut wat de mogelijkheden zijn.

Overige maatregelen praktijk

Als praktijk hanteren we ook een aangepast beleid ten opzichte van wat u van ons gewend bent. Graag verzoeken we u om gehoor te geven aan onderstaande aanpassing, mocht u geen gehoor geven aan onderstaande verandering behouden we het recht om de behandeling geen doorgang te laten vinden. 

 • Kom niet te vroeg, dus het liefst vlak voor uw afspraaktijd.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
 • Neem zelf 2 grote (bad)handdoeken mee
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • U kunt geen gebruik maken van ons toilet.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk via onze achterdeur, de pijlen in de praktijk duiden aan welke richting u de uitgang kunt vinden.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

Was u al onder behandeling voor de coronastop? Dan zal de therapeut waarbij u onder behandeling was contact met u opnemen voor het plannen van een nieuwe afspraak. U staat natuurlijk altijd vrij om zelf ook contact op te nemen. 

Was u nog niet onder behandeling of heeft u vragen? Dan kunt u zich via de website (www.fysiotonvdven.nl), mail (info@fysiotonvdven.nl) of telefonisch (0226-390902 / 0615634425) contact met ons opnemen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en hopen u snel te mogen begroeten in de praktijk. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en hopen u snel weer te mogen begroeten in de praktijk. 

Met vriendelijke groet, 

Team fysio-/Manueeltherapie en Osteopathie Ton van der Ven


Corona Crisis


27 mrt 2020 : 11:05

Geschreven door: TvdVen


Warmenhuizen, 23-04-2020

Update omtrent Covid-19

 

In navolgingen van de door het RIVM verlengde maatregelen omtrent het coronavirus zijn we gesloten tot 20 mei voor alle fysieke afspraken. Wel zijn we bereikbaar op het volgende nummer; 06-15634425 of per mail op info@fysiotonvdven.nl voor al uw vragen.

 

Wij als praktijk kunnen u nog op verschillende manieren van dienst zijn. Het is mogelijk om via videobellen of telefonisch consult met ons contact te hebben met betrekking tot uw klachten. Daarnaast kunnen we online trainingsschema’s aanbieden, aangepast op uw specifieke klachten of wensen.

 

Achter de schermen werken wij als praktijk aan het verbeteren van onze communicatie via onze social media kanalen, het updaten en actualiseren van onze oefeningen en schema’s en wordt de praktijk voorzien van een nieuw likje verf. 

 

Graag adviseren we u onze facebook en website in de gaten te houden met betrekking tot informatie wanneer we weer van start zullen gaan. Indien u al onder behandeling bent zal de betreffende therapeut tegen die tijd contact met u opnemen, u staat natuurlijk vrij om ook zelf ook contact op te nemen. 

Met vriendelijke groeten,

Team fysiotherapie Ton vd Ven