Handtherapie

Wat is handtherapie?

In Nederland zijn ongeveer 70.000 handletsels per jaar. Letsel aan de hand kan het dagelijks leven aanzienlijk beïnvloeden. Veel gevallen van handletsel leiden tot langdurige en soms blijvende invaliditeit. Daarnaast blijkt dat in acute situaties vaak sprake is van een verkeerde behandeling van handletsels of dat een adequate behandeling ontbreekt.

Het doel van handtherapie is dat u uw hand weer zo goed mogelijk kunt gebruiken bij uw dagelijkse activiteiten (huishouden, sport, hobby, werk en/of andere activiteiten). Afhankelijk van de operatie, uw aandoening of letsel komt u hiervoor één of enkele keren per week bij een handtherapeut

Bij welke klachten is handtherapie geschikt?

Aandoeningen van de hand en pols kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld:

 • Storingen in de ontwikkeling oftewel aangeboren (congenitale) afwijkingen zoals bijvoorbeeld te weinig, te veel of misvormde vingers.
 • Verwondingen (bijvoorbeeld opgelopen tijdens werk, sport of in het verkeer).
 • Infecties (bijvoorbeeld van nagelwal, peesschede of gewricht).
 • Degeneratieve veranderingen (bijvoorbeeld de ziekte van Dupuytrèn of slijtage van gewrichten = artrose).
 • Reumatische ziekten.
 • Tumoren (meestal goedaardige gezwellen zoals ganglion).
 • Beknelling van zenuwen (bijvoorbeeld carpaal tunnel syndroom).
 • Overbelasting (bijvoorbeeld peesontstekingen of RSI).
 • Operaties aan de hand/onderarm

Naast de bovengenoemde symptomen zijn er ook ziektebeelden binnen de expertise van een handtherapeut:

 • Artrose
 • Dupuytren
 • Triggerfinger
 • Carpaal Tunnel syndroom
 • Midcarpale instabiliteit
 • Ganglion
 • Reuma
 • Dystrofie/ CRPS-1

Welke behandelmogelijkheden zijn er bij handtherapie?

Om de bovengenoemde beelden te kunnen behandelen zijn er meerdere behandelmogelijkheden. Zo stelt de handtherapeut in samenspraak met de patiënt een behandelplan op. De therapievormen die specifiek door een handtherapeut uitgeoefend worden zijn; het spalken, tegengaan van oedeem (zwelling), littekenbehandeling en wondverzorging van de hand/pols. Daarnaast zal de therapie veelal worden aangevuld met oefentherapie. Tussentijds zullen er metingen plaats vinden om te kunnen evalueren wat de voortgang is.

Vergoeding van handtherapie?

Welke therapie in uw geval noodzakelijk is zal de handtherapeut in het eerste bezoek bij u gaan bepalen. Het eerste bezoek bestaat daarom uit een uitgebreid vraaggesprek, onderzoek en indien de tijd het toelaat een behandeling. Handtherapie in deze praktijk wordt vergoed als een behandeling fysiotherapie.