Kaakgewrichttherapie

Wat is kaakgewrichttherapie?
Deze vorm van therapie wordt toegepast bij klachten van de kaakspieren en/of kaakgewrichten. Dit wordt gedaan door een fysiotherapeut/ manueeltherapeut, die zich heeft gespecialiseerd in de aandoeningen van het kauwstelsel. Hij doet dat in nauwe samenwerking met kaakchirurgen, tandartsen, KNO-artsen en huisartsen.

Welke klachten ziet een kaakgewrichttherapeut?
De kaakspieren en kaakgewrichten vormen samen het kauwstelsel waarmee wij vele functies kunnen uitvoeren. Praten, gapen, eten, zoenen, lachen zijn daar voorbeelden van. Bij een aantal mensen ontstaan klachten van het kauwstelsel. Deze klachten gaan soms gepaard met een ‘knap’. Vanuit de kaakspieren en kaakgewrichten kunnen ook pijnklachten ontstaan. Pijn die ervaren wordt in de kaakregio, in en rondom het oor, als kies - en tandpijn, als hoofdpijn of zelfs als nek/schouderpijn. Het is dan ook belangrijk dat de kaaktherapeut na een vraaggesprek een uitgebreid onderzoek doet, om de juiste diagnose te stellen.
 
Hoe kom je bij de kaakgewrichttherapeut?
Een arts moet doorverwijzen naar de kaaktherapeut. Dat kan de kaakchirurg, tandarts, huisarts, KNO-arts of een andere specialist zijn. Deze zal dan één van de symptomen pijn, beperkte kaakbeweging, knappende kaak, klemmen, tandenknarsen herkennen als een probleem van het kauwstelsel.
De behandeling van de kaaktherapeut wordt als fysiotherapie/manueeltherapie vergoed door uw zorgverzekeraar.