Sportfysiotherapie

Wat is sportfysiotherapie?
De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wil zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wil blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.
Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij of zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.
Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij of zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.
 
Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?
-sportblessures
-andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
-blessurepreventie advies
-advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
-sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
-eerste hulp bij sportongevallen ( EHBSO )
Of sportfysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling. maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.
 
Verwijzing en vergoeding
Een sportfysiotherapeutisch consult of een sportfysiotherapeutische behandeling volgt alleen op verwijzing van een huisarts, sportarts of specialist. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn.
Er zijn wettelijke tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen vergoed.